Reglement

Wedstrijd Reglement

Elke wedstrijd bestaat uit twee sets van 7 minuten.
De speel- en wisseltijd wordt via een luid belsignaal centraal geregeld.

Wanneer het belsignaal klinkt voor het einde van de eerste set, is de stand op het telbord de uitslag van de eerste set.

Hierna wordt snel van speelhelft gewisseld en begint de tweede set.
Op het moment dat het belsignaal klinkt voor het einde van de tweede set, telt de stand op het telbord.

Een gewonnen set levert 2 punten op, gelijkspel 1 punt en een verloren set geen punten.
Bij gelijke poule-eindstanden zullen de setuitslagen (werkelijk gescoorde punten) van de wedstrijden tussen de gelijk geëindigde teams de uiteindelijke plaats in de poule bepalen.

De scheidsrechters zullen recreatief fluiten, volgens de reglementen van de “NEVOBO”.

Daarbij gelden de volgende aanvullende regels:

 • per team moeten minimaal 6 personen ingeschreven zijn, waarvan 2 meespelende vrouwen;
 • wanneer meer dan 1 team per straat wordt ingeschreven, dienen de teams zodanig door
  de straatleider te worden samengesteld, dat teams van ongeveer gelijke sterkte ontstaan;
 • wanneer een team niet verschijnt, niet op tijd gereed staat, niet compleet is of niet voor een teller heeft gezorgd, wint de tegenpartij de set met 15-0;
 • het eerstgenoemde team zorgt voor een teller en begint in de eerste set met de opslag, het andere team begint in de tweede set met de opslag;
 • het eerstgenoemde team speelt de eerste set links ten opzichte van de scheidsrechter, het tweede team rechts;
 • indraaien van spelers is op maximaal twee plaatsen toegestaan;
 • time-out en spelerswissel is niet toegestaan;
 • het dragen van voetbalschoenen is niet toegestaan;
 • Het spelen met de voet is niet toegestaan;
 • protesten zijn niet toegestaan, de beslissing van de scheidsrechter is bindend;
 • in situaties waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie;
 • de organiserende stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
  voor schade of letsel opgedaan tijdens het toernooi door spelers of belangstellenden.

Contact

Contact

Graag alleen via mail communiceren. Wij werken overdag ook gewoon 😉
U kunt mailen met het wedstrijdsecretariaat
Voor jeugdzaken graag mailen met jeugdzaken

De speelvelden:

De speelvelden liggen in het gebied tussen de Wolterbeeklaan, Keizersmantel en Koningspage

Social Links

Stuur een bericht